آکوستیک چیست؟

زندگی پر از صداست و ما همیشه طالب شنیدن صداهای خوش و حیاتی هستیم و از صداهای نا مطبوع و خطرناک گریزانیم. بطور کلی باید گفت که هر چه پیش می رویم، بشر نسبت به حس شنوایی بیشتر توجه پیدا می‌کند. پیشرفت روز افزون صنایع صوت از قبیل: تلفن، رادیو، فونوگراف، ضبط صوت روی فیلم و تهیه فیلم های صدا دار و غیره خود می‌تواند بر این موضوع دلیلی مسلم باشد.
تعریف اکوستیک: عبارت است از علمی که به تولید وچگونگی انتقال امواج صدا در محیط های گوناگون می پردازد و پدیده های بازتاب، شکست، پخشایی و جذب آنها را در ساختمان ها، تالارها، اتاق ها و استودیو ها بررسی می کند.

۱۴۰۰/۹/۹ ۱۰:۳۹:۰۴