اتاق آکوستیک

اتاق آکوستیک۱۳۹۸/۲/۹ ۹:۱۶:۴۳

Project Description

اتاق  آکوستیک

مسیر صدا از منبع به دریافت‌کننده در یک فضای بسته مانند سالن موسیقی شمار بی‌نهایتی از مسیرهای مختلف را در احتمالات حرکتهای خود دارد(حرکت کروی صوت). و با توجه به ویژگی‌های سطوحی که در نهایت به آن‌ها برخورد می‌کند موج صدا دچار یکی از رخ دادهای بازگشت (رفلکت)، انکسار، انتشار یا جذب توسط سطوح می‌گردد. در عمل رفلکت و بازگشت، موج صدا باز می‌گردد اما مقدار بسیاری از انرژی خود را از دست می‌دهد. انکسار و انتشار در واقع اشاره به زمانی دارد که صدا گرداگرد محیط پخش شده و حرکتی در جهت پر کردن محیط از خویشتن را انجام می‌دهد که این حرکت نیز در انتها از انرژی آن می‌کاهد.

بر اساس کاربرد در ساخت اتاقک های آکوستیک از متریال مختلفی استفاده میشود. به عنوان مثال متریال مورد استفاده در یک اتاق شنوایی سنجی با متریال مورد استفاده در یک اتاق ضبط صدا کاملا متفاوت است.

خاصیت اصلی یک اتاقک آکوستیک ایزوله بودن آن است. در برخی از موارد این ایزوله بودن تنها در یک جهت( ورود صدا به داخل اتاق) مهم است.

نکات مهم در اجرای اتاق آکوستیک
  • فرم تالارها نخستین نکته‌ای که باید بررسی شود نسبت طول، عرض و ارتفاع نسبت به یکدیگر متناسب باشند.
  • فضاهای شنوایی از سرچشمه آوا تا شنونده باید بررسی گردند
  • فرم سقف و دیوارها باید با استفاده از قوانین آکوستیک هندسی انتخاب گردد.
  • سیستم های صوتی متناسب با اتاق باشد.
  • از درب های آکوستیک استفاده شود.
  • از ابزوربرها و دیفیوزرها  استفاده شود.
برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک نمایید